Ik snap niets van de Wet langdurige zorg (Wlz)

Het is heel begrijpelijk als u niet alles snapt van alle wetten en regels die er zijn wanneer u langdurige zorg nodig heeft.

Wij kunnen u helpen de juiste zorg te krijgen wanneer u een indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Samen maken we een persoonlijk plan. Dit doen we vanuit onze kennis en ervaring. Vervolgens kunnen we u ook helpen bij het vinden van een passende zorgaanbieder.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?
Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?

Meer weten?

Voor alle vragen over onafhankelijke cliëntondersteuning

neem contact met op