Specialistische begeleiding Wmo

MEE Groningen biedt specialistische begeleiding voor mensen met een beperking op alle levensgebieden. Deze begeleiding kan bestaan uit het aanbrengen van structuur en/of het ondersteunen bij praktische vaardigheden. Maar richt zich ook op het participeren in de maatschappij (onder andere werk of dagbesteding), het ondersteunen met intensieve begeleiding in complexe situaties of levensloopbegeleiding.

Specialistische begeleiding kan worden ingezet voor mensen met een beperking, gedragsstoornissen, risicovolle instabiele ziektebeelden of een combinatie van problematiek. De begeleiding is soms kortdurend en kortcyclisch, passend bij de levensloop. Het doel is het vergroten en/of het behoud van eigen regie, zelfredzaamheid en participatie.

Diensten die wij kunnen leveren zijn onder andere:

  • levensloopbegeleiding
  • specialistisch casemanagement bij complexe, risicovolle gezinnen
  • begeleiding bij complexe problematiek of beperkingen
  • intensieve coaching naar werk, onderwijs of dagbesteding

Vragen over begeleiding Wmo?

Wilt u hier meer over weten?

Neem contact met ons op