Rots & Water

Rots & Water is een lichamelijke weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren. Deze training is specifiek voor kinderen en jongeren met een (lichte) beperking. De deelnemers volgen het basisonderwijs, praktijkonderwijs, speciaal onderwijs of het vmbo (lwoo).

Tijdens de training

Rots & Water is een lichamelijke training, we doen oefeningen met het lijf. In de training leren de kinderen en jongeren bijvoorbeeld:

  • zelfbeheersing en zelfvertrouwen
  • opkomen voor zichzelf
  • omgaan met pesten en groepsdruk
  • ‘nee’ zeggen

Dit doen we door oefeningen te doen die te maken hebben met ademhaling en lichaamshouding, door spel en simpele zelfverdedigingsvormen.

Over de training

Let op: Open/losse inschrijvingen voor deze training zijn helaas niet mogelijk
Aantal bijeenkomsten:
10
Wanneer en hoe lang: wekelijks een uur en 15 minuten
Groepsgrootte: maximaal 10 personen
Kosten: de trainingen zijn kosteloos met een indicatie van het CJG. Geen losse inschrijvingen mogelijk.

Downloads

Flyer Rots & Waterpdf, 1,62 MB

Let op

Deze training is alleen mogelijk in groepsverband, op basis van een offerte en 'in-company'.

Meer weten? Bel of mee ons