Ho, tot hier en niet verder…!

Deze psychosociale weerbaarheidstraining is bedoeld voor kinderen in het (speciaal) basisonderwijs in de leeftijdsgroepen 7 – 9 en 10 – 12 jaar en hun ouders. Deze kinderen vertonen teruggetrokken, sociaal angstig of juist agressief gedrag, hebben problemen in de omgang met anderen of een tekort aan zelfvertrouwen. Door gebrek aan sociale competenties kunnen er problemen thuis, op school en in de vrije tijd zijn.

In de training

Een veilige relatie met de ouder(s)/verzorger(s) vormt de basis voor een gezonde ontwikkeling. Kinderen leren op de eerste plaats door spelen en bewegen. Spelenderwijs werken de kinderen aan thema’s zoals:

  • Op jezelf vertrouwen
  • Weerbaar reageren met respect voor jezelf en de ander
  • Je eigen problemen oplossen
  • Omgaan met pesten
De thema’s in de bijeenkomsten voor ouder(s)/verzorger(s) zijn onder andere:
  • Kijken en luisteren naar kinderen
  • Hoe ondersteun je je kind dat gepest wordt?
  • Leren omgaan met problemen en conflicten met je kind

Over de training

Aantal bijeenkomsten: 12 kindbijeenkomsten en 2 ouderbijeenkomsten
Groepsgrootte: maximaal 6 deelnemers
Wanneer en hoe lang: wekelijks anderhalf uur
Kosten: de training is kosteloos met een beschikking van het CJG.

Downloads

Vragen over Ho, tot hier en niet verder?

Heeft u nog vragen over de training of wilt u een offerte aanvragen?

Neem dan contact met ons op