Vraagverduidelijking

Het is aan de buitenkant niet altijd te zien dat iemand een beperking heeft. Zeker niet als het om iemand met een (licht) verstandelijke beperking (LVB), niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of Autisme Spectrum Stoornis (ASS) gaat. Dit heeft echter wel veel impact op het werk van een professional. Hoe komt u erachter wat de vraag van een cliënt is en hoe zet u vervolgens de juiste stappen? MEE Groningen heeft hiervoor deze training ontwikkeld.

Tijdens de training

In deze training van gemiddeld vier dagdelen leert u de basiskennis over de kenmerken van LVB, ASS en NAH en de gevolgen die dit heeft voor het functioneren van een cliënt. Er worden handvatten gegeven voor het herkennen van de beperkingen en het omgaan hiermee in gesprekken. U oefent met vraagverduidelijking in de praktijk aan de hand van een gerichte methodische opdracht en vertaalt dit in een plan van aanpak.

Na de training

Na de training kunt u effectief de vraag van de cliënt verduidelijken, deze vervolgens vertalen in een plan van aanpak dat aansluit bij specifieke eigenschappen en behoeften van de cliënt. Hierdoor wordt de kans aanzienlijk vergroot dat de cliënt zelf in beweging kan komen en zijn/haar eigen talenten en oplossingsrichtingen kan benutten.

Vragen over deze training?

Heeft u vragen over deze of een andere training?

Neem dan contact met ons op