Vraaganalyse en plan van aanpak

In deze training leer je:

 • Samen met de inwoner helder te krijgen wat zijn (werkelijke) vraag is en het door hem/haar gewenste toekomstperspectief.
 • De bouwstenen in kaart brengen om de brug te slaan naar het toekomstbeeld.
 • Een plan van aanpak maken dat duurzaam, realistisch, onderbouwd en herkenbaar is voor de burger.

Vaak komt iemand met een vraag en tegelijkertijd met een oplossing terwijl die oplossing niet altijd passend is bij de eigenlijke behoefte. Of iemand komt met een probleem op het ene leefgebied terwijl de oorzaak op een ander leefgebied ligt. Ook kan het zijn dat een persoon vooral een beroep wil doen op formele zorg, terwijl hij zelf en/of zijn netwerk ook een bijdrage kan leveren. Tot slot kan achter een schijnbaar duidelijke vraag een andere vraag schuilgaan.
Het is daarom van belang om in het gesprek met de inwoner te onderzoeken wat de (werkelijke) vraag is, zodat de ingezette oplossing passend, effectief en duurzaam is.

Deze training is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en andere professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten of inwoners die met een hulp-, zorg- of ondersteuningsvraag bij hen komen.

Wat levert de training op

 • Een concreet, uitvoerbaar plan van aanpak op basis van een goede vraaganalyse
 • Duurzame oplossingen

Inhoud van de training

 • Uitgangspunten en basishouding.
 • Technieken t.b.v. verzamelen van relevante informatie, samen met de inwoner.
 • Analyseren van de informatie op de (eigenlijke) vraag van de burger, de terugkerende patronen, belemmeringen en hulpbronnen.
 • Vertaalslag van vraaganalyse naar plan van aanpak.

Werkwijze

 • De training is gericht op kennisoverdracht en het oefenen van vaardigheden.
 • De deelnemers doen praktijkopdrachten en ontvangen hierop feedback van de trainer.
 • Er wordt gewerkt met casuïstiek uit de praktijk van de deelnemers.

Praktische informatie

 • De training bestaat uit 3 of 4 dagdelen en twee huiswerkopdrachten;
 • Deelnemers ontvangen een reader met achtergrondinformatie.

Vragen over deze training?

Heb je interesse in deze training? Of een vraag over de andere trainingen?

Neem contact met ons op