Trainingen voor gemeentelijke teams met ZonMw subsidie

MEE Academie Noord traint professionals en vrijwilligers die in hun werk te maken hebben met mensen met een (meestal niet zichtbare) beperking of chronische ziekte. Wij delen onze kennis over leven met een beperking, vergroten het bewustzijn van de deelnemers en helpen vaardigheden te versterken. Niet begrepen gedrag of verward gedrag bij mensen kan voortkomen uit een niet zichtbare beperking, zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), autisme spectrum stoornis (ASS) of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). MEE Academie Noord biedt trainingen die gaan over het herkennen van, omgaan met en ervaren van de beperkingen en mogelijkheden van deze mensen.

Eenmalige subsidie door ZonMw tot €50.000

ZonMw geeft eenmalig aan gemeenten een financiële impuls om te starten met een op maat gemaakt trainingsplan voor medewerkers binnen het gemeentelijk domein. Met dit bedrag kan een gemeente een trainingsplan samenstellen voor medewerkers die in het dagelijks werk (potentieel) in aanraking komen met personen met verward gedrag. Denk hierbij aan de sociale wijkteams, Wmo medewerkers, buurtteams of welzijns-organisaties en hulpdiensten. Deze medewerkers kunnen in dienst zijn van de gemeente, maar ook werkzaam zijn namens de gemeente en in dienst zijn bij een andere organisatie. Zo wordt het nóg aantrekkelijker om deze specifieke kennis in huis te halen.

Het budget dat aangevraagd kan worden, is afhankelijk van het aantal inwoners. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners kunnen maximaal €50.000,- financiering aanvragen voor hun trainingsplan. Gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kunnen maximaal €25.000,- aanvragen.

Programma van de training ‘Effectief communiceren met mensen met een LVB, ASS of NAH’

LVB

 • Kenmerken LVB en gevolgen op het functioneren
 • Kwaliteiten van mensen met een LVB
 • Ervaringsverhaal
 • Over- en ondervraging: oorzaken, signalen, gevolgen en voorkomen

ASS

 • Kenmerken ASS en gevolgen op het functioneren
 • Kwaliteiten van mensen met een ASS
 • Verhaal van een ervaringsdeskundige
 • Over- en ondervraging: oorzaken, signalen, gevolgen en voorkomen

NAH

 • Kenmerken NAH en gevolgen op het functioneren
 • Verhaal van een ervaringsdeskundige
 • Signalen die kunnen duiden op een mogelijke NAH
 • NAH en verlies

Oefenen van vaardigheden

 • Taal, verwerkingstijd, tempo, doseren
 • Duidelijkheid en voorspelbaarheid, visuele ondersteuning, normaliseren

Ervaar en Belevingscircuits

 • Dagdeel Ervaar LVB
 • Dagdeel ABC (Autisme Belevingscircuit)

Voorwaarden en procedure voor subsidie aanvraag

Voor het aanvragen van financiering gelden o.a. de volgende voorwaarden:

 • De gemeente is hoofdaanvrager, bij voorkeur in samenwerking met betrokken aanbieders.
 • De gemeente draagt 10% van het totale projectbudget bij in de vorm van cofinanciering
 • Alle genoemde trainingen in deze folder zijn reeds goedgekeurd door ZonMw.
 • Alleen de kosten voor de intake, logistiek en uitvoering van de trainingen zijn subsidiabel.
 • Subsidieaanvraag moet voor oktober 2020 binnen zijn bij ZonMw. De uiterlijke einddatum van uw trainingsplan is 30 september 2021.

U vraagt de eenmalige subsidie aan door het invullen van het aanvraagformulier en een begrotingsformat. ZonMw heeft gekozen voor een laagdrempelige en eenvoudige aanvraagprocedure die maximaal 2 uur tijd in beslag neemt. Indien gewenst kan MEE Groningen u adviseren bij het aanvragen van deze subsidie.

Meer informatie kunt u lezen op www.zonmw.nl
of neem contact op met:
MEE Academie Noord / MEE Groningen

Trainingen voor gemeentelijke teams met ZonMw subsidie
Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?
Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?