Effectief communiceren met mensen met een LVB, ASS of NAH

Om mensen met een LVB (licht verstandelijke beperking), ASS (autisme spectrum stoornis) of NAH (niet-aangeboren hersenletsel) zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk om in de benaderingswijze en communicatie aan te sluiten op het (on)vermogen van deze mensen. Deze training geeft je inzicht en praktische vaardigheden om aan te sluiten bij deze doelgroep.

Na afloop van deze training heb je handvatten om (beter) aan te sluiten bij mensen met een beperking zodat zij naar vermogen kunnen MEEdoen.

Inhoud van de training

 • Kenmerken van de beperking en de gevolgen daarvan voor het functioneren
 • Signalen herkennen die kunnen duiden op een LVB, ASS of NAH
 • Belichten van de talenten van mensen met een beperking
 • Voorkomen van over- en/of ondervraging
 • Trainen van vaardigheden om goed te kunnen aansluiten bij mensen met een beperking

Werkwijze

De training wordt uitgevoerd door een trainer van MEE. Tijdens de training werken we met een acteur die gespecialiseerd is in het spelen van een burger met een specifieke (vaak onzichtbare) beperking en zetten we ervaringsdeskundigen in.

De training is mede gebaseerd op de ‘Richtlijn Effectieve Interventies LVB’ van het Kenniscentrum LVG en de methodiek ‘Geef me de 5’ van Colette de Bruin. ‘Geef me de 5’ is een methodiek om autisme te begrijpen en effectief te communiceren met mensen met autisme.

Uitgangspunten tijdens de training:

 • Praktijksituaties van deelnemers staan centraal
 • Deelnemers gaan actief aan de slag in een activerend en veilig leerklimaat
 • Mede door de inzet van de trainingsacteur en de ervaringsdeskundigen ervaren deelnemers aan de training wat het hebben van een beperking betekent.

Opgedane kennis en vaardigheden breder toepasbaar

In de praktijk blijkt inmiddels dat vaardigheden opgedaan tijdens de training ook van pas komen in het contact met mensen die om andere redenen dan een LVB, ASS of NAH baat hebben bij aanpassing van de communicatie.

Praktische informatie

 • Het maximum aantal deelnemers per groep is 14. Hierdoor kan iedere deelnemer voldoende oefenen en is er ruimte voor coaching door de trainer.
 • De volledige training bestaat uit 5 dagdelen.
 • Trainingslocatie: bij de opdrachtgever met de faciliteiten die voor de training noodzakelijk zijn.
 • Deelnemers ontvangen een reader met achtergrondinformatie en handzame kaartjes met theorie en tips.

In de download hieronder staat alle informatie over de volledige training en de verschillende modules, die per doelgroep (LVB, ASS en NAH) zijn af te nemen en ook te combineren zijn met de Beleef-/Ervaarcircuits voor LVB, ASS en NAH.

Downloads

Vragen over deze training?

Heb je interesse in deze training? Of een vraag over een andere trainig?

Neem dan contact met ons op