Beleef NAH-in company

Ervaar zelf hoe het is om je staande te moeten houden met niet-aangeboren hersenletsel. Je gaat zelf ervaren en inzien hoe (onnodig) ingewikkeld deze maatschappij soms is en welke emoties dit kan oproepen. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten en veel praktische tips die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Dagelijks zie je veel mensen, onder hen bevinden zich zonder twijfel ook mensen met een beperking zoals niet-aangeboren hersenletsel. Op het eerste gezicht is het moeilijk om iemand met niet-aangeboren hersenletsel te herkennen. Toch kan het onderling contact uitdagingen met zich meebrengen zoals:

  • het maken, begrijpen en nakomen van afspraken;
  • voor jou vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben;
  • conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip;
  • uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.
Inzicht in de denkwijze van iemand met niet-aangeboren hersenletsel leidt tot efficiëntere en effectievere communicatie.

Wat levert de training op

  • Inzicht in de denkwijze van en begrip voor iemand met niet-aangeboren hersenletsel.
  • Meer kennis over niet-aangeboren hersenletsel door een unieke combinatie van kennisoverdracht en belevingsaspecten.
  • Concrete handvatten voor de omgang met mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de voor jou relevante context.
  • Omslag in denken van beperkingen naar mogelijkheden om uw communicatiestijl richting mensen met niet-aangeboren hersenletsel efficiënter en effectiever toe te passen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor professionals van sociale wijkteams, afdelingen werk en inkomen en klantcontactcentra van de gemeente, docenten, financiële dienstverleners, professioneel mentoren, begeleiders in de zorg en (para)medisch personeel. En bijvoorbeeld ook voor medewerkers van wooncorporaties en HR-afdelingen in bedrijven waar mensen werken met niet-aangeboren hersenletsel, is deze training uitermate geschikt.

Praktische informatie

  • Programmaduur: 3,5 uur
  • Kosten: op basis van offerte

Accreditatie

Meer informatie hierover is op aanvraag beschikbaar.

Alle informatie staat ook in onderstaande download.

Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?
Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?