Trainingen voor professionals

Het is aan de buitenkant niet altijd te zien dat iemand een beperking heeft. Zeker niet als het om iemand met een (licht) verstandelijke beperking (LVB), niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of Autisme Spectrum Stoornis (ASS) gaat. Dit heeft echter wel veel impact op het werk van een professional. Hoe herkent u als professional deze doelgroep? Hoe kunt u het beste omgaan met een cliënt met een beperking, zodat de cliënt de gemaakte afspraken echt begrijpt en zijn deel na kan komen? MEE Groningen heeft hiervoor specifieke trainingen ontwikkeld.

Training herkennen van en omgaan met mensen met de beperkingen LVB, ASS, NAH

In deze training richten we ons op de kenmerken van LVB, ASS en NAH en de gevolgen die dit heeft voor het functioneren. Vervolgens besteden we aandacht aan en oefenen we met het herkennen  van signalen die kunnen duiden op de beperkingen LVB, ASS of NAH. Tenslotte worden vaardigheden ingetraind om voor een effectieve communicatie met mensen met één of meerdere van genoemde drie beperkingen te zorgen.

Na deze training heeft u als professional kennis van de beperkingen LVB, NAH en ASS en kennis over de wijze waarop u deze kunt herkennen. Hierdoor kunt u aansluiten bij mensen met een beperking en hen effectiever stimuleren in beweging te komen en hun talenten en mogelijkheden te benutten.

Training Vraaganalyse en plan van aanpak

In deze training van gemiddeld vier dagdelen leert u de basiskennis over de kenmerken van LVB, ASS en NAH en de gevolgen die dit heeft voor het functioneren van een cliënt. Er worden handvatten gegeven voor het herkennen van de beperkingen en het omgaan hiermee in gesprekken. U oefent met ‘Vraaganalyse’ in de praktijk aan de hand van een gerichte methodische opdracht en vertaalt dit in een plan van aanpak.

Na de training kunt u effectief de vraag van de cliënt verduidelijken, vervolgens vertalen in een plan van aanpak dat aansluit bij specifieke eigenschappen en behoeften van de cliënt. Hierdoor wordt de kans aanzienlijk vergroot dat de cliënt zelf in beweging kan komen en zijn/haar eigen talenten en oplossingsrichtingen kan benutten.

Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?
Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?