Kans voor de Veenkoloniën, Jongeren aan Zet

Via het project Jongeren aan Zet worden 30 jongeren uit Oldambt en Bellingwedde vanuit het praktijkonderwijs en VSO-scholen begeleid naar arbeid dan wel naar zelfredzaamheid.
Dit gebeurt via een vernieuwende aanpak die uitgaat van de eigen kracht en mogelijkheden van de jongere en zijn/haar netwerk.

Hoe werken wij in dit project?

De jongeren, hun ouders, scholen en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de route naar de arbeidsmarkt. Vroegtijdig wordt met de jongeren gesproken over hun toekomstplan, waarbij ouders en school betrokken worden en zo mogelijk ook stage-aanbieders en potentiële werkgevers. Eventueel aanwezige belemmeringen door problemen op andere leefgebieden worden zoveel als mogelijk weggenomen, door daarvoor relevante derden te betrekken (denk bijvoorbeeld aan hulpverleners of sociaal netwerk).

Samen1Plan-traject

We maken gebruik van de Route Arbeid methodiek en Samen1Plan. De jongeren en ouders worden eigenaar van het Samen1Plan traject. De jongeren worden gedurende 1,5 jaar begeleid met als doel dat de jongeren na afloop minimaal 20 uur per week aan het werk zijn of een werkervaringstraject volgen.

MEE Groningen werkt hierbij samen met Molendrift en Subrosa.

Vragen?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden in dit project?

Neem contact met ons op