Integrale arbeidscoach

Wij zijn er van overtuigd dat werk mensen gelukkig maakt. Daarnaast geloven we dat inclusief ondernemen bijdraagt aan onze opdracht om mensen mee te laten doen in de maatschappij. Dat is voor mensen met een beperking niet altijd gemakkelijk. Daarom heeft MEE de Integrale Arbeidscoach ontwikkeld.

Wat doet de Integrale Arbeidscoach?

De Integrale Arbeidscoach versterkt de zelfredzaamheid van mensen met een beperking en de persoonlijke effectiviteit op alle levensdomeinen van de kandidaat: werken, leren, wonen, en financiën. De Arbeidscoach begeleidt de kandidaat of coördineert de hulp- en dienstverlening op alle leefgebieden onder andere arbeid, onderwijs, wetgeving, zorg en verzekeringen, ten behoeve van een betaalde baan en het behoud ervan. De Integrale Arbeidscoach is actief op school, werk en eventueel thuis.

Downloads

Vragen?

Heeft u vragen over de Integrale Arbeidscoach?

Neem contact met ons op