Wat houdt levensloopondersteuning in

MEE Groningen werkt per cliënt met één of meer vaste levensloopondersteuners. Het is vooral belangrijk dat er een klik is, wat zorgt voor een onderlinge vertrouwensrelatie. Onze professional staat gedurende langere tijd naast de cliënt met een beperking of zijn naasten. Onze inzet is flexibel: minder als het kan, meer als het nodig is.

De levensloopondersteuner van MEE Groningen biedt ondersteuning aan mensen met een beperking zodat zij:

  • zich kunnen ontwikkelen in hun zelfredzaamheid, zelfreflectie en zelfinzicht;
  • regie kunnen voeren over hun eigen leven op alle relevante levensgebieden;
  • zich naar vermogen kunnen ontwikkelen en participeren in de samenleving;
  • de balans tussen draaglast en draagkracht kunnen vinden en bewaren;
  • structurele overbelasting kunnen voorkomen. En daarmee ook andere problemen als persoonlijke en relatiecrisis, uitval op school, langdurig ziekteverzuim, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid.

De mogelijkheden en aanmelding voor levensloopondersteuning van MEE Groningen verschillen per gemeente. Levensloopondersteuning kan zowel voor jeugd als vanuit de Wmo (voor volwassenen) ingezet worden. Neem voor vragen of aanmeldingen contact op met MEE Groningen: 06 31 67 00 21.

Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?
Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?