Vroeg Erbij Team

Het Vroeg Erbij Team is er voor vragen of bij zorgen over het gedrag en/of de ontwikkeling van kinderen tot 12 jaar.

Het Vroeg Erbij Team is een expertiseteam voor integrale vroeghulp en vroegsignalering voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Door vroegtijdig passende hulp en ondersteuning te bieden, kunnen problemen op latere leeftijd worden beperkt of wellicht zelfs worden voorkomen.

 

Multidisciplinair samenwerken

Het Vroeg Erbij Team is een samenwerkingsverband van MEE Groningen, GGD Groningen, Lentis/Jonx, UMCG afd. kinderrevalidatie en KNO-CSK, NOVO, Kentalis, Visio, Accare en Elker.

De problemen van jonge kinderen zijn heel divers. Dat vraagt om verschillende deskundigheden. In het Vroeg Erbij Team brengt ieder zijn eigen deskundigheid mee. Zo krijgt het kind de ondersteuning die het nodig heeft.

Aanmelden?

Je kunt een kind telefonisch of via mail aanmelden bij de coördinator van het Vroeg Erbij Team. In het eerste telefonische gesprek kan een ouder/verzorger alle vragen en/of zorgen kwijt. Is dat niet voldoende dan kijken we samen hoe we deze ouder/verzorger het beste kunnen helpen.

De ondersteuning van het Vroeg Erbij Team kan ingezet worden via de RIGG code: 50G06

Heb je vragen, neem dan contact op met de coördinator Vroeg Erbij Team via 06 316 700 40 of stuur een e-mail.

Downloads

Flyer Vroeg Erbij Teampdf, 460,08 KB