Vroeg Erbij Team

Vroeg Erbij is er voor vragen of bij zorgen over het gedrag en/of de ontwikkeling van kinderen tot 12 jaar.

Vroeg Erbij is goed praktijvoorbeeld

Vroeg Erbij is een expertiseteam voor integrale vroeghulp en vroegsignalering voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Door vroegtijdig passende hulp en ondersteuning te bieden, kunnen problemen op latere leeftijd worden beperkt of wellicht zelfs worden voorkomen.

Op het landelijk Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp wordt het Vroeg Erbij Team genoemd als een goed praktijkvoorbeeld. Via deze link lees je onder andere waarom dit een goed praktijkvoorbeeld.

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid heeft een animatie gemaakt met een duidelijke uitleg over Integrale Vroeghulp (zie hieronder).
Het Vroeg Erbij Team is er voor kinderen tot en met 12 jaar!

Animatie over Integrale Vroeghulp

Gemaakt door Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Multidisciplinair samenwerken

Vroeg Erbij is een samenwerkingsverband van MEE Groningen, GGD Groningen, Lentis/Jonx, UMCG afd. kinderrevalidatie en KNO-CSK, Cosis, Kentalis, Visio, Accare, Elker en Quadraten.

De problemen van jonge kinderen zijn heel divers. Dat vraagt om verschillende deskundigheden. Bij Vroeg Erbij brengt ieder zijn eigen deskundigheid mee. Zo krijgt het kind de ondersteuning die het nodig heeft.

Aanmelden?

Je kunt een kind telefonisch of via mail aanmelden bij de coördinator van het Vroeg Erbij Team. In het eerste telefoongesprek kan een ouder/verzorger alle vragen en/of zorgen kwijt. Is dat niet voldoende dan kijken we samen hoe we deze ouder/verzorger het beste kunnen helpen.

Meestal is een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of een lokaal team (zoals CJG, WIJ-team, enz.). De ondersteuning van Vroeg Erbij kan ingezet worden via de RIGG code: 50G06 (vroegsignalering).

Heb je vragen, neem dan contact op met de coördinator van het Vroeg Erbij Team via 06 316 700 40 of stuur een e-mail.

Downloads