Terug naar de Basis

Opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, psychische problemen … gezinnen komen soms voor grote uitdagingen te staan. In Terug naar de Basis werken Leger des Heils, Accare en MEE Groningen samen binnen de jeugdzorg om deze gezinnen precies díe hulp te bieden die ze nodig hebben. Niet meer en niet minder.

Ketenzorg op z'n best

Ketenzorg op z’n best, dat is Terug naar de Basis. In nauwe samenwerking met het Wij(k)team of het CJG kan moeiteloos worden op- of afgeschaald wanneer de situatie daar om vraagt.

Terug naar de Basis werkt met één gezinsplan (Samen 1 Plan) en één aanspreekpunt voor het gezin. Binnen het traject brengt elk van de samenwerkingspartners de eigen expertise in.

Eén traject

Van vraagverheldering en lichte ondersteuning, tot intensieve begeleiding en specialistische behandeling. Terug naar de Basis biedt het allemaal in één traject. Mocht toch andere expertise nodig zijn, dan wordt die uiteraard ingeroepen. Warme overdracht en nauwe samenwerking met alle betrokkenen in het netwerk van het gezin heeft prioriteit.

Duur van het traject

De beschikking voor een traject Terug naar de Basis heeft de looptijd van een jaar. Het gezin gaat daarna zelfstandig of met lichte begeleiding van het Wij(k)team of CJG verder. Wanneer toch meer hulp nodig is, kan een nieuwe beschikking worden gegeven.

Aanmelden of meer informatie?

Wilt u meer informatie of wilt u een gezin aanmelden voor een traject van Terug naar de Basis? Mail naar info@terugnaardebasis.nl of bel naar 06 213 40 615.

Professionals die werkzaam zijn in de lokale CJG’s of Wij(k)teams, huisartsen en medisch specialisten kunnen een gezin aanmelden voor Terug naar de Basis.
De code van het RIGG is 45G05: begeleiding van gezinnen met geringe sociale redzaamheid.

Downloads

Vragen over Terug naar de Basis?

MEE Groningen kan u hier bij helpen.

Neem contact met ons op