Terug naar de Basis

Opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, psychische problemen … gezinnen komen soms voor grote uitdagingen te staan. In Terug naar de Basis werken Leger des Heils, Accare en MEE Groningen samen binnen de jeugdzorg om deze gezinnen precies díe hulp te bieden die ze nodig hebben. Niet meer en niet minder.

Ketenzorg op z'n best

Ketenzorg op z’n best, dat is Terug naar de Basis. In nauwe samenwerking met het basisteam kan moeiteloos worden op- of afgeschaald wanneer de situatie daar om vraagt.

Terug naar de Basis werkt met één gezinsplan (Samen 1 Plan) en één aanspreekpunt voor het gezin. Binnen het traject brengt elk van de samenwerkingspartners de eigen expertise in. In de afgelopen jaren is ervaring opgedaan en geconstateerd dat de samenwerking tot goede zorg heeft geleid.

Eén traject

Van vraagverheldering en lichte ondersteuning, tot intensieve begeleiding en specialistische behandeling, Terug naar de Basis biedt het allemaal in één traject. Mocht toch andere expertise nodig zijn, dan wordt die uiteraard ingeroepen. Warme overdracht en nauwe samenwerking met alle betrokkenen in het netwerk van het gezin heeft prioriteit.

Duur van het traject

Terug naar de Basis heeft de looptijd van 9 maanden tot een jaar. Het gezin gaat daarna zelfstandig of met lichte begeleiding van het basisteam verder. Wanneer toch meer hulp nodig is, kan een nieuwe beschikking worden gegeven.

Verwijzen

Terug naar de Basis is beschikbaar voor gezinnen in de gehele provincie Groningen. Professionals die werkzaam zijn in basisteams, huisartsen en medisch specialisten kunnen een gezin aanmelden voor Terug naar de Basis. In het kernteam van Terug naar de Basis wordt het gewenste traject besproken en in gang gezet.

Meer weten of aanmelden?

Wilt u meer informatie of wilt u een gezin aanmelden voor een traject van Terug naar de Basis? Neem dan contact op met een van de samenwerkende organisaties:

Downloads

Vragen over Terug naar de Basis?

MEE Groningen kan u hier bij helpen.

Neem contact met ons op