Specialistische begeleiding jeugd

Specialistische begeleiding van MEE Groningen kan ingezet worden indien er sprake is van een begeleidingsbehoefte van mensen met een beperking. Het kan dan gaan om complexe problematiek of de inzet van specialistische expertise op het gebied van 1 of meerdere beperkingen. Ook kan MEE Groningen de rol van specialistisch casemanager vervullen. In complexe multi-problem gezinnen, waarbij diverse hulpverleners betrokken zijn, is het vaak lastig om de juiste hulpverlening in te zetten. Zeker als er één of meer beperkingen aanwezig zijn. MEE Groningen kan vanuit de rol van specialistisch casemanager, specifiek voor deze gezinnen de hulpverlening coördineren, inclusief het op- en afschalen. Dit kan zowel vanuit de Jeugdwet als vanuit de Wmo plaatsvinden.

Wanneer een jeugdige met beperkingen opgroeit in een bijzonder kwetsbaar gezin, zien wij dat er vaak op meerdere domeinen problemen ontstaan. Bijvoorbeeld in opvoeding, financiën, werk, participatie, onderwijs, netwerk, woonomgeving, buurt of wijk. De specialistische begeleiding kijkt integraal naar alle levensdomeinen die relevant zijn bij de problematiek van de jeugdige of het gezin en kijkt samen met het gezin hoe deze zijn op te lossen. Indien er meerdere hulpverleners betrokken zijn, ieder vanuit de eigen invalshoek, kan specialistisch casemanagement van MEE Groningen ingezet worden. Dit bijvoorbeeld bij gezinnen met geringe sociale redzaamheid. Door deze vorm van begeleiding in te zetten wordt de zorg gecoördineerd en integraal bekeken en wordt bespaard op onnodige kosten.

Ambulante specialistische begeleiding

Je kunt MEE Groningen inschakelen voor ambulante specialistische begeleiding individueel, maar ook voor het gezin. Het gaat dan om jeugdigen met een beperking zelf of een gezin waarin kinderen/jeugdigen opgroeien met een beperking. De RIGG-codes hiervoor zijn begeleiding individueel 45A53 en begeleiding gezin 45A56.

Begeleiding bij geringe sociale redzaamheid en specialistisch casemanagement bieden we vanuit het RIGG onder de code 45G05. Meer informatie over de jeugdhulp van het RIGG kunt u ook vinden op www.jeugdhulpgroningen.nl

Vragen?

Heeft u vragen over specialistische begeleiding jeugd of wilt u een jeugdige of een gezin aanmelden?

Neem contact met ons op