Levensloopondersteuning

Jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of een andere beperking kunnen zich vaak (grotendeels) redden zonder professionele hulpverlening. Veranderingen in het leven kunnen hen echter uit evenwicht brengen zodat er problemen ontstaan. Om dit soort problemen te voorkomen biedt MEE levensloopondersteuning. Deze ondersteuning werkt preventief, is laagdrempelig, flexibel en een integrale vorm van ondersteuning. Met als doel dat mensen met een beperking kunnen meedoen in de maatschappij.

 

Wat houdt levensloopondersteuning in?

MEE Groningen werkt per cliënt met één of meer vaste levensloopondersteuners. Het is vooral belangrijk dat er een klik is, wat zorgt voor een onderlinge vertrouwensrelatie. Onze professional staat gedurende langere tijd naast de cliënt met een beperking, of zijn naasten. Onze inzet is flexibel: minder als het kan, meer als het nodig is.

De levensloopondersteuner van MEE Groningen biedt ondersteuning aan mensen met een beperking zodat zij:

  • zich kunnen ontwikkelen in hun zelfredzaamheid, zelfreflectie en zelfinzicht;
  • regie kunnen voeren over hun eigen leven op alle relevante levensgebieden;
  • zich naar vermogen kunnen ontwikkelen en participeren in de samenleving;
  • de balans tussen draaglast en draagkracht kunnen vinden en bewaren;
  • structurele overbelasting kunnen voorkomen. En daarmee ook andere problemen als persoonlijke en relatiecrisis, uitval op school, langdurig ziekteverzuim, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid.

De mogelijkheden en aanmelding voor levensloopondersteuning van MEE Groningen verschillen per gemeente. Levensloopondersteuning kan zowel voor jeugd (= RIGG code 45A53 – individuele begeleiding specialistisch) als vanuit de Wmo (voor volwassenen) ingezet worden.
Ook is gezinsbegeleiding specialistisch mogelijk = RIGG code 45A56.

Neem voor vragen of aanmeldingen contact op met MEE Groningen: 06 31 67 00 21.

Vragen?

Bel of mail met MEE Groningen.

Neem contact met ons op