Levensloopondersteuning

Jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of een andere beperking kunnen zich vaak (grotendeels) redden zonder professionele hulpverlening. Veranderingen in het leven kunnen hen echter uit evenwicht brengen zodat er problemen ontstaan. Om dit soort problemen te voorkomen biedt MEE levensloopondersteuning. Deze ondersteuning werkt preventief, is laagdrempelig, flexibel en een integrale vorm van ondersteuning. Met als doel dat mensen met een beperking kunnen meedoen in de maatschappij.

 

Wat is levensloopondersteuning?

De begeleiding is kortdurend en cyclisch, gericht op het versterken van de eigen kracht van de jeugdige en zijn/haar netwerk.
Een vast aanspreekpunt (contactpersoon) van MEE biedt de ondersteuning, intensief als het nodig is en licht als het kan.

We houden de ‘vinger aan de pols’ bij komende veranderingen, zoals een nieuwe school, werk of andere woning. We helpen de cliënt grip te houden op zijn situatie. Ook bij onvoorziene veranderingen kan iemand snel een beroep doen op de ondersteuner. Op zo’n moment wordt het contact weer intensiever en kunnen we een crisissituatie en problemen voorkomen.
Het doel van levensloopondersteuning is het bevorderen van de eigen regie, zelfredzaamheid en participatie.

MEE Groningen biedt dit onder de RIGG code 45A53 (individuele begeleiding specialistisch).

Vragen?

Wilt u meer weten over levensloopbegeleiding of een cliënt aanmelden?

Neem contact met ons op