Levensloopbegeleiding

Jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of een andere beperking kunnen zich vaak (grotendeels) redden zonder professionele hulpverlening. Veranderingen in het leven kunnen hen echter uit evenwicht brengen zodat er problemen ontstaan. De levensloopbegeleiding van MEE Groningen werkt preventief en draagt bij aan het voortijdig voorkomen van problemen zoals uitval op school, werk en overbelasting.

 

Wat is levensloopbegeleiding?

Levensloopbegeleiding is een preventieve, laagdrempelige, flexibele, integrale vorm van begeleiding. De begeleiding is kortdurend en cyclisch, gericht op het versterken van de eigen kracht van de jeugdige en het systeem. Snelle op- en afschaling vindt plaats waar nodig. Een consulent van MEE Groningen houdt bij veranderingen in het leven ‘de vinger aan de pols’.

Het doel van levensloopbegeleiding is het bevorderen van de eigen regie, zelfredzaamheid en participatie. Het voorkomt onnodige opschaling, bevordert afschalen en leidt tot kostenbesparing.

MEE Groningen biedt dit onder de RIGG code 45A53 (individuele begeleiding specialistisch)

Vragen?

Wilt u meer weten over levensloopbegeleiding of een cliënt aanmelden?

Neem contact met ons op