Aanbod ondersteuning voor Jeugd

MEE Groningen biedt veel verschillende vormen van ondersteuning voor jeugd. Een overzicht met ons aanbod leest u hieronder.

 

Vroeghulp

 • Vroeg Erbij Team – www.vroegerbijteam.nl
  RIGG code: 50G06
  Het Vroeg Erbij Team is een expertiseteam voor Integrale Vroeghulp voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Door vroegtijdig hulp en ondersteuning te bieden, kunnen problemen op latere leeftijd worden beperkt of wellicht zelfs worden voorkomen. Maximale duur van de ondersteuning is 12 maanden. 
  MEE Groningen werkt hierin samen met Accare, Elker, GGD Groningen, Jonx|Lentis, Kentalis, Cosis, UMCG (afdeling kinderrevalidatie en afdeling KNO-CSK), Stichting Quadraten en Visio.
 • Vroegtijdige interventies jonge kind – voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar, maximaal 9 maanden.
  RIGG code: 50G36

 

Individuele ondersteuning

 • Levensloopondersteuning
  RIGG code: 45A53
 • Begeleiding jeugd individueel
  MEE Groningen begeleidt kinderen en jongeren met een beperking of met complexe problemen en hun netwerk. We kijken naar de totale situatie van de jeugdige en gaan uit van zijn of haar mogelijkheden. Ons doel: de jeugdige heeft zoveel mogelijk regie over z’n eigen leven en kan omgaan met z’n beperking, om zo problemen en zwaardere zorg te voorkomen.
  Onze hulp bestaat uit begeleiding op het gebied van handicap verwerking, weerbaarheid, omgaan met geld, social media, psycho-educatie, vriendschap en relaties, seksualiteit, enz.
  RIGG code: 45A53

 

Gezinsondersteuning

 • Opvoedingsondersteuning
  Ambulante begeleiding bij de opvoeding, gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders. Dit doen we door onder andere opvoedkundige vaardigheden van de ouders te vergroten en belemmerende factoren op de opvoedsituatie wegnemen.
  RIGG code: 45A56
 • Levensloopondersteuning
  Preventieve flexibele ambulante begeleiding voor kinderen en jongeren die door een diagnose of beperking kwetsbaar zijn bij veranderingen.
  RIGG code: 45A56
 • Casusregie Complexe Zorg
  Vrijwillige zorg coördinatie, in de rol van specialistisch casemanager, voor gezinnen waarbinnen sprake is van intensieve, langdurige en/of complexe problematiek.
  RIGG code: 45G05

Diagnostiek

 • Psychodiagnostisch onderzoek biedt een brede en onafhankelijke blik op het functioneren van het kind (en omgeving). Het geeft ouders en professionals inzicht in de mogelijke achtergrond(en) van de problemen. Ook geven de uitkomsten richting aan wat er aan zorg of verder onderzoek nodig is om de ontwikkeling van het kind te kunnen begrijpen, stimuleren en begeleiden.
  RIGG code: 52G06

Trainingen

 • Vaardigheidstrainingen voor de jeugd
  RIGG code: 45A54
 • Brussencursus
  RIGG code: 45A54
 • Oudercursussen t.a.v. opvoeding en ontwikkeling

School en werk

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Overige ondersteuning jeugd

 • Advies, consultatie en ondersteuning professionals – tijdelijke extra expertise aan de lokale casusregisseur wanneer sprake is van bijvoorbeeld ontwikkelingsbedreiging of onveiligheid bij jeugdigen en hun gezinnen waarbij sprake is van meervoudige (chronische) problematiek. De specialistisch professional van MEE adviseert, voegt kennis toe, loopt tijdelijk mee en draagt zorg voor afstemming tussen alle partijen.
  RIGG code: 50G40

Vragen?

Heeft u vragen over ons aanbod of wat we voor u kunnen doen?

Neem contact met ons op