Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo

Iedere burger heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning volgens de Wmo. Deze vorm van ondersteuning geldt voor alle levensgebieden en alle leeftijden. MEE Groningen biedt deze ondersteuning met meerwaarde voor mensen met een beperking op basis van haar kennis en ervaring.

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo?

Onafhankelijke cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en algemene ondersteuning. Deze ondersteuning draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en kan onder andere gaan over het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. De cliëntondersteuning is gratis, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt.

Voor wie?

De cliëntondersteuning vanuit de Wmo geldt voor alle cliënten, van alle leeftijden en over alle levensdomeinen, dus ook voor jeugd (en gezin).

Vragen?

Wilt u meer weten over mogelijkheden van onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo of inkopen voor uw gemeente?

Neem contact met ons op