Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz

Cliënten met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen bij MEE Groningen terecht voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit kan rechtstreeks en is kosteloos. Wij doen dit in opdracht van het Zorgkantoor.

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz?

De onafhankelijke ondersteuning aan cliënten kan bestaan uit:

  • informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, over hoe de zorg geleverd kan worden, over wachttijden en over rechten,
  • het invullen van het persoonlijk plan van een cliënt. Welke zorg is gewenst en hoe wil de cliënt dat inrichten?
  • het vinden van een passende zorgaanbieder, zowel voor opname in een zorginstelling of voor het ontvangen van zorg thuis met een Volledig Pakket Thuis (VPT), een Modulair Pakket Thuis (MPT), maar ook met een Persoonsgebonden Budget (Pgb),
  • opstellen, evalueren en bijstellen van een zorgplan wanneer de cliënt in een zorginstelling woont of daar gaat wonen,
  • bemiddeling wanneer een cliënt en/of zijn netwerk het niet eens wordt met de zorgaanbieder over de invulling van de zorgvraag. Bijvoorbeeld als een cliënt en/of zijn netwerk vindt dat de zorgaanbieder niet de juiste zorg, te weinig zorg of te weinig samenhangende zorg levert; of als hij/zij vindt dat de zorgaanbieder de afspraken uit het zorgplan niet nakomt.

De eigen regie van de cliënt en het betrekken van het informele en formele netwerk staat centraal.

Vragen over langdurige zorg?

Heeft u vragen over de Wlz of onafhankelijke cliëntondersteuning?

Neem contact met ons op