Toekomstcoach

In Nederland maken we ons sterk voor gelijke rechten en kansen, op welk gebied dan ook. Werk is één van de belangrijkste pijlers van participatie. Toch lukt het veel kwetsbare jongeren niet om (betaalde) arbeid te krijgen. Daarom heeft MEE de Toekomstcoach ontwikkeld.

Wat doet de Toekomstcoach?

Een derde van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PrO) verlaat de school zonder diploma en van degenen die de school wel afmaken is bijna de helft niet in staat om zelf een baan te vinden. Terwijl het hebben van werk zo belangrijk is om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving.

Dit kunnen we voorkomen als we VSO- en PrO-jongeren al op school coachen bij hun voorbereiding op deelname aan de maatschappij, waarbij de coaching doorloopt totdat de jongere gesetteld is. Zo kan de jongere vanuit zijn of haar eigen kracht naar een baan toewerken en houden we tegelijkertijd een vinger aan de pols.

De MEE Toekomstcoach ondersteunt jongeren met een beperking, die vast dreigen te lopen in het onderwijs. De Toekomstcoach is in die periode vooral de verbindende schakel tussen de betrokken partijen en biedt de jongere een vertrouwde basis om op terug te vallen. Hij of zij pakt de gestapelde problematiek aan op basis van jarenlange ervaring met en kennis van het oplossen en begeleiden van jongeren met meervoudige problemen.

Downloads

Vragen?

Heeft u vragen over de Toekomstcoach?

Neem contact met ons op