Sociale activering

In opdracht van het UWV en van gemeenten voeren we activiteiten op het gebied van sociale activering uit, zoals bijvoorbeeld trajecten om mensen werkfit te maken.

Wat is sociale activering?

De expertise van MEE Groningen over de consequenties van het hebben van een beperking, maakt dat we deze cliënten goed kunnen activeren, wat leidt tot een passendere en duurzamere participatie. Onze sociale activering omvat: situatieverduidelijking, plan van aanpak, intensieve coaching, arbeidstraining, werkervaring, eindevaluatie en nazorg. Aan het einde van het traject heeft de cliënt inzicht in de eigen mogelijkheden en interesses en heeft sociale en werknemersvaardigheden verworven, werk of dagbestedingservaring opgedaan en handvatten gekregen om in een passende werkomgeving of tijdbesteding te kunnen participeren.

Vragen?

Heeft u vragen over sociale activering bij MEE Groningen?

Neem contact met ons op