Schoolmaatschappelijk werk

MEE Groningen biedt op diverse scholen in de provincie schoolmaatschappelijk werk, bijvoorbeeld op het speciaal onderwijs. Hier bieden wij informatie, advies en kortdurende ondersteuning aan leerkrachten, leerlingen en ouders. De schoolmaatschappelijk werker vervult een brugfunctie tussen kind, ouders en school. Hij/zij signaleert, begeleidt, coördineert en verwijst door.

Wat levert schoolmaatschappelijk werk op?

Door schoolmaatschappelijk werk in te zetten op scholen worden problemen voorkomen door vroegsignalering en doordat adequaat en direct ingespeeld kan worden op (dreigende) problematiek.

Vragen?

Heeft u vragen over schoolmaatschappelijk werk?

Neem contact met ons op