Participatie

Bij mensen met een beperking kan sprake zijn van beperkte sociale vaardigheden, inzicht in werk- of sociale verhoudingen en zelfredzaamheid. Vaak zijn er problemen op diverse terreinen, zoals woonsituatie, administratie, sociaal netwerk. Door de brede kennis over en ervaring met mensen met een beperking komt MEE Groningen snel tot de kern van de situatie en kunnen we inzetten op duurzame participatie of sociale activering. Ook mensen die in het doelgroepregister zijn opgenomen en (gaan) werken in een afspraakbaan kunnen bij MEE Groningen terecht voor specialistische begeleiding.

MEE Arbeidscoach

De MEE Arbeidscoach versterkt de zelfredzaamheid van mensen met een beperking en de persoonlijke effectiviteit op alle levensdomeinen van de kandidaat: werken, leren, wonen, en financiën. De Arbeidscoach begeleidt de kandidaat of coördineert de hulp- en dienstverlening op alle leefgebieden onder andere arbeid, onderwijs, wetgeving, zorg en verzekeringen, ten behoeve van een betaalde baan en het behoud ervan. De MEE Arbeidscoach is actief op school, werk en eventueel thuis.

Sociale activering

De expertise van MEE Groningen over de consequenties van het hebben van een beperking, maakt dat we deze cliënten goed kunnen activeren, wat leidt tot een passendere en duurzamere participatie. Onze sociale activering omvat: situatieverduidelijking, plan van aanpak, intensieve coaching, arbeidstraining, werkervaring, eindevaluatie en nazorg. Aan het einde van het traject heeft de cliënt inzicht in de eigen mogelijkheden en interesses en heeft sociale en werknemersvaardigheden verworven, werk of dagbestedingservaring opgedaan en handvaten gekregen om in een passende werkomgeving of tijdbesteding te kunnen participeren.

Integrale coaching naar schooldiploma en werk

Speciaal voor de doelgroep jeugd hebben we een aanbod gericht op het behalen van een startkwalificatie. Ga naar Integrale coaching naar schooldiploma en werk voor meer informatie.

Downloads

Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?
Wat doet MEE Groningen in mijn gemeente?