Jobcoach en Integrale arbeidscoach

Wij zijn er van overtuigd dat werk mensen gelukkig maakt. Daarnaast geloven we dat inclusief ondernemen bijdraagt aan onze opdracht om mensen mee te laten doen in de maatschappij. Dat is voor mensen met een beperking niet altijd gemakkelijk. Daarom biedt MEE de Jobcoach en Integrale Arbeidscoach.

Wat doet de Integrale Arbeidscoach?

De Integrale Arbeidscoach versterkt de zelfredzaamheid van mensen met een beperking en de persoonlijke effectiviteit op alle levensdomeinen van de kandidaat: werken, leren, wonen, en financiën. De Arbeidscoach begeleidt de kandidaat of coördineert de hulp- en dienstverlening op alle leefgebieden onder andere arbeid, onderwijs, wetgeving, zorg en verzekeringen, ten behoeve van een betaalde baan en het behoud ervan. De Integrale Arbeidscoach is actief op school, werk en eventueel thuis.

Erkenning door het UWV

In 2018 is na een periode van overleg en toetsing de Integrale Arbeidscoach van MEE formeel erkend door het UWV. Onderzoek heeft uitgewezen dat duurzame inzet van mensen met een arbeidsbeperking een brede blik en een integrale aanpak vereist. Alleen inzoomen op arbeidsomstandigheden werkt slechts tijdelijk. Problemen op het gebied van bijvoorbeeld financiën, relatie, wonen en vrije tijd beïnvloeden immers de werkprestatie. Het tegelijkertijd signaleren én aanpakken van andere obstakels verbetert de continuïteit van de inzet daarom aanzienlijk.

Begeleiding van de werkgever

Naast begeleiding van de werknemer biedt de Integrale Arbeidscoach van MEE ook coaching en begeleiding aan de werkgever én de directe collega’s van de medewerker met een beperking. Deze dienstverlening is ontwikkeld, omdat de inzet van mensen met een beperking én het helpen van werkgevers ten aanzien van het wet- en regeldoolhof, een integrale aanpak vraagt.

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, alle arbeidspotentieel moet worden ingezet, de werkgevers zijn daarbij op zoek naar hulp en MEE kan deze dienstverlening aan hen leveren.

Verduidelijking Jobcoach-erkenning

In de download staan vragen en antwoorden wat de Jobcoach én de erkenning daarvan nu inhoudt.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de Integrale Arbeidscoach?

Neem contact met ons op