Integrale coaching naar schooldiploma en werk

Bij problemen op school, (dreigende) uitval of het vinden van passend onderwijs speelt heel vaak een beperking van de jeugdige en/of problematiek in de gezinssituatie een rol. Het gaat dan veelal om (een combinatie van) cognitieve beperkingen en leerproblemen, gedragsproblematiek en/of een problematische thuissituatie.

Wat is integrale coaching naar school of werk?

MEE Groningen heeft diverse activiteiten en instrumenten ontwikkeld die integraal kijken naar de beperking van de jeugdigen en de problemen die dit oplevert. Belangrijk hierbij is dat we altijd kijken naar welke talenten en mogelijkheden de jongere heeft, welke vaardigheden zijn aan te leren of welke achterliggende problematiek eerst bekeken en opgelost moet worden. Kortom: integrale coaching, casemanagement, scholing en training.

Integrale coaching werkt vooral preventief om schooluitval te voorkomen. Het is de bedoeling dat een startkwalificatie wordt behaald. Wanneer het nodig is kan de coaching worden vervolgd naar het krijgen en behouden van werk (vervolgtraject 18+).

Vanuit het RIGG wordt deze coaching ingezet op basis van code 50G026.

Vragen?

Heeft u vragen over integrale coaching of participatie en onderwijs?

Neem contact met ons op