Vertrouwenspersoon

Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij in het contact met cliënten en hun omgeving zorgvuldig zijn en handelen volgens de richtlijnen van MEE Groningen.

Het kan echter voorkomen dat u zich niet op de juiste manier behandeld voelt. Het is belangrijk om dit met de betreffende medewerker te bespreken. Wanneer hieruit geen oplossing komt of wanneer u het moeilijk vindt om in gesprek te gaan met de MEE medewerker, kunt u contact met zijn of haar leidinggevende opnemen (via 050-5274500). Als ook dit niet leidt tot een goede oplossing, dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon cliënten.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?

De vertrouwenspersoon kan u op verschillende manieren ondersteunen, namelijk door:

  • samen met u in gesprek te gaan met de MEE medewerker en/of de leidinggevende;
  • u te helpen bij het indienen van een klacht over MEE Groningen;
  • u op weg te helpen naar ondersteuning die nodig is in uw situatie.

Uw vragen, problemen en/of opmerkingen worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe komt u in contact met de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon cliënten voor MEE Groningen is Marieke Stok. Zij is niet in dienst bij MEE Groningen. U kunt haar op de volgende manieren bereiken:

  • Telefoon: 06 – 51 52 19 07 (U kunt een bericht achterlaten, dan wordt u teruggebeld.)
  • Post: MEE Groningen, Marieke Stok, Vertrouwenspersoon cliënten, Postbus 1346, 9701 BH Groningen
  • E-mail: vertrouwenspersoonclienten@meenoord.nl