Klachten

Onze medewerkers proberen samen met u zo goed mogelijk een antwoord te vinden op uw vraag. We streven ernaar dat u tevreden bent over uw contact met MEE Groningen. Heeft u een vraag of suggestie over onze dienstverlening, dan horen wij die graag. Wanneer u een klacht heeft over ons, dan leest u hieronder wat u kunt doen.

Klachtenprocedure onafhankelijke klachtenfunctionaris

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van MEE Groningen? Dan horen wij dat graag en proberen dit samen met u op te lossen. We gaan dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 4 weken) met u in gesprek. Natuurlijk gaan wij hier vertrouwelijk mee om*.

Wilt u hierbij ondersteuning van de onafhankelijke klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon? Dat kan, onze klachtenfunctionaris kan u ondersteunen bij het oplossen of indienen van een klacht en zij kan bemiddelen. U kunt haar bereiken:

Wilt u een formele klacht indienen? Dan stuurt u uw klacht schriftelijk en onderbouwd naar de directeur-bestuurder van MEE:

  • Postbus 1346, 9701 BH in Groningen of
  • via mee@meenoord.nl, onder de vermelding van ‘klacht’

De directeur stelt u in de gelegenheid om uw klacht toe te lichten, indien gewenst kan de onafhankelijke klachtenfunctionaris u hierbij ondersteunen. Ook kan de directeur over de betreffende klacht (anoniem) advies vragen aan een onafhankelijk deskundige. De directeur neemt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het advies, een bindende beslissing.

* Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van vastgestelde termijnen bewaard.

Vragen of suggesties?

Heeft u een vraag of suggestie hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren?

Neem contact met ons op

Snel naar..