Klachten

Onze medewerkers proberen samen met u zo goed mogelijk een antwoord te vinden op uw vraag. We streven ernaar dat u tevreden bent over uw contact met MEE Groningen. Heeft u een vraag of suggestie over onze dienstverlening, dan horen wij die graag. Wanneer u een klacht heeft over ons, dan leest u hieronder wat u kunt doen.

Klachtenprocedure onafhankelijke klachtencommissie

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van MEE Groningen? Dan horen wij dat graag en proberen dit samen met u op te lossen. We gaan dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 4 weken) met u in gesprek. Natuurlijk gaan wij hier vertrouwelijk mee om*.

Wilt u (na dit gesprek) een formele klacht indienen? Dan kunt u terecht bij de InterProvinciale Klachtencommissie (IPKC). De IPKC is een onafhankelijke klachtencommissie die werkt in opdracht van zorgaanbieders in Noord Nederland.

Uw klacht over MEE Groningen kunt u bij deze commissie indienen. U kunt de Interprovinciale Klachtencommissie op drie manieren bereiken:

  • via een brief aan het volgende adres: IPKC, Postbus 30014, 9400 RA Assen.
  • via het invullen van het contactformulier op de site: www.ipkc.nl.
  • via het inspreken van de voicemail onder nummer 06 – 30 34 69 98.

 

* Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van vastgestelde termijnen bewaard.

Vragen of suggesties?

Heeft u een vraag of suggestie hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren?

Neem contact met ons op

Snel naar..