De organisatie

MEE Groningen staat voor inclusie! Een samenleving waarin ook mensen met beperkingen en kwetsbare mensen mee kunnen doen. Alle vragen over mee kunnen doen, vanuit burgers en organisaties, zijn bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat over cliëntondersteuning, vragen over opvoeding, onderwijs, werk, financiën, over trainingen voor professionals, wij helpen u verder. Daarom zijn onze medewerkers met hun specifieke expertise lokaal en provinciaal beschikbaar om u te helpen, samen lukt het beter, MEEdoen mogelijk maken.

MEE Noord

MEE Groningen heeft als werkgebied de provincie Groningen en vormt samen met MEE Friesland de holding MEE Noord. Lees hier meer over de bestuurlijke fusie.
De directeur/bestuurder is mevrouw K.H. (Karin) Weening.

MEE Groningen is lid van de coöperatie MEE NL.