Cliëntenraad

MEE Groningen heeft een cliëntenraad. De cliëntenraad denkt mee vanuit cliëntperspectief en adviseert MEE Groningen over haar dienstverlening.

De cliëntenraad denkt mee vanuit cliëntperspectief en adviseert MEE Groningen over haar dienstverlening.

De cliëntenraad bestaat uit leden die cliënt of vertegenwoordiger van de doelgroep van MEE Groningen zijn (mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, autisme spectrum stoornis, psychische problematiek of een chronische ziekte) en/of betrokken zijn bij de dienstverlening en doelgroepen van MEE Groningen.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad:

  • vertegenwoordigt de belangen van alle cliënten;
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies en/of goedkeuring over het beleid en verbeterpunten aan de directie van MEE Groningen;
  • adviseert gevraagd en ongevraagd en denkt mee over de kwaliteit van de dienstverlening;
  • volgt de ontwikkelingen binnen MEE Groningen kritisch.

Meer weten over medezeggenschap?
Elke zorginstelling is wettelijk verplicht een cliëntenraad in te stellen. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

 

Jos Debreczeny

Mijn naam is Jos Debreczeny, mijn leeftijd is 62 jaar. Voordat ik in 2012 werd getroffen door een  beroerte was duurlopen tot halve marathon mijn grootste hobby. Ik heb bij de politie gewerkt en als wethouder in Dantumadiel en Zeewolde. Op dit moment vervul ik diverse bestuurlijke vrijwilligersfuncties; ik hou van besturen.  Vanuit mijn overtuiging, dat wij op aarde zijn om andere mensen te helpen haal ik veel energie uit om mensen  te adviseren, die -om welke reden dan ook- in een  afhankelijkheidssituatie terecht zijn gekomen. Dat is ook de reden waarom ik me heb gemeld bij de cliëntenraad van MEE.

Jasmijn Berg

Hoi! Mijn naam is Jasmijn Berg. Ik ben 27 jaar. Ik houd van lezen, zwemmen, spelletjes doen, muziek maken (zingen en altviool spelen) en nog veel meer. In het dagelijks leven doe ik vrijwilligerswerk bij een dierenartspraktijk. Dat bevalt mij heel goed, want ik houd veel van dieren.

Ik ben een idealistisch mens en zet me graag actief in voor een betere wereld voor mens, dier en milieu. Vanuit mijn eigen ervaring met het hebben van chronische beperkingen, denk ik graag mee over beleid en thema’s die belangrijk zijn voor jou en mij. Daarom ben ik in de cliëntenraad van Stichting MEE gegaan. Ik wil graag een verschil maken.

Niels Dijkman

Ik ben Niels Dijkman woon en werk in de stad Groningen. Ik ben 32 jaar. Ik ben al 6 jaar lid van de cliëntenraad van MEE Groningen.

Ik ben bij de cliëntenraad gekomen door een vacature die op de site stond van MEE Groningen ik ben zelf een oud cliënt van MEE Groningen en heb zelf een mentale beperking.

Ik vindt het leuk om op deze manier mijn medemens met een lichamelijke en/of mentale beperking te helpen om in deze maatschappij zo veel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren.

Arnolda Messchendorp

Hallo. Mijn naam is Arnolda Messchendorp. Ik heb zo veel interesse in allerlei activiteiten, dat ik tijd te kort kom om ze allemaal ook werkelijk te doen. De hobby’s die ik doe zijn wisselend en tijdgebonden. Momenteel lees ik graag, puzzel ik veel en kijk ik graag naar krimi’s op tv. Ook sport ik, ik ga naar Pilatus en naar een sportschool. Dit is niet echt een hobby van mij maar ik weet dat het goed is om te doen.

Door mijn eigen ervaringen ben ik in verschillende belangenplatforms en in de cliëntenraad van MEE actief geworden. Ik vind het leuk om mij hiermee bezig te houden. Ik vind het belangrijk dat alle mensen, ook zij die een beperking hebben, op gelijkwaardige wijze kunnen meedoen in de samenleving.

 

Heb jij een vraag, opmerking of tip voor de cliëntenraad, laat het ons dan weten!

De cliëntenraad stelt het op prijs als cliënten vragen, opmerkingen en verbeterpunten doorgeven aan de raad. U kunt de raad bereiken via:

mail: directiesecretariaat@meegroningen.nl

post: MEE Groningen t.a.v. Cliëntenraad, Postbus 1346, 9701 BH Groningen

telefoon: 050 – 52 74 500

De cliëntenraad van MEE Groningen zoekt nieuwe leden

Lees meer