Cliëntenraad

Na de bestuurlijke fusie tussen MEE Friesland en MEE Groningen heeft MEE Noord één cliëntenraad, samengesteld uit cliëntenraad-leden van MEE Friesland en MEE Groningen. De cliëntenraad denkt mee vanuit cliëntperspectief en adviseert MEE Noord over haar dienstverlening.

De cliëntenraad denkt mee vanuit cliëntperspectief en adviseert MEE Noord over haar dienstverlening.

De cliëntenraad bestaat uit leden die cliënt of vertegenwoordiger van de doelgroep van MEE Noord zijn (mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, autisme spectrum stoornis, psychische problematiek of een chronische ziekte) en/of betrokken zijn bij de dienstverlening en doelgroepen van MEE Noord.

Wat doet de cliëntenraad?

  • vertegenwoordigt de belangen van alle cliënten
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies en/of goedkeuring over het beleid en verbeterpunten aan de directie van MEE Noord
  • adviseert gevraagd en ongevraagd en denkt mee over de kwaliteit van de dienstverlening
  • volgt de ontwikkelingen binnen MEE Noord kritisch.

Meer weten over medezeggenschap?

Elke zorginstelling is wettelijk verplicht een cliëntenraad in te stellen. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

 

Binnenkort zullen de leden van cliëntenraad zich op deze pagina nader voorstellen.

Heb jij een vraag, opmerking of tip voor de cliëntenraad, laat het ons dan weten!

De cliëntenraad stelt het op prijs als cliënten vragen, opmerkingen en verbeterpunten doorgeven aan de raad. U kunt hen bereiken via:

mail: mee@meegroningen.nl

post: MEE Noord t.a.v. Cliëntenraad, Postbus 1346, 9701 BH Groningen

telefoon: 050 – 52 74 500