Cliëntenraad

De cliëntenraad van MEE Noord is er voor u

De cliëntenraad van MEE Noord is een onafhankelijke belangenorganisatie voor alle cliënten, hun ouders of vertegenwoordigers van MEE Friesland en MEE Groningen.
Zij praten, denken en beslissen mee over MEE-zaken. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van MEE. Dit gaat altijd over onderwerpen die voor een groep cliënten of voor alle cliënten belangrijk zijn. Ook volgen zij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn. Zij bespreken deze ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de cliënten met de directie van MEE. In sommige gevallen moeten zij over een besluit van de directie van MEE adviseren, voordat deze kan worden uitgevoerd.

Welke zaken aan de orde komen in de cliëntenraad

  • (kwaliteit van de) dienstverlening aan cliënten, wat gaat goed, wat kan beter en moet anders georganiseerd worden
  • inclusie en meedoen van mensen met een beperking, welke ontwikkelingen zien we in onze regio en wat kan MEE hierbij betekenen
  • jaarplan en jaarverslag
  • klachtenbehandeling en eventuele trends
  • cliënttevredenheidsonderzoek
  • toegankelijkheid

Vertel de cliëntenraad wat u belangrijk vindt!

Vindt u dat het werk van MEE anders of beter kan? De cliëntenraad vindt het belangrijk om te weten wat er speelt bij haar achterban. Als het onderwerp voor meerdere cliënten van belang is, dan kunnen zij dit bespreken met de directie van MEE. Individuele klachten nemen zij niet in behandeling, daarvoor is een aparte klachtenprocedure, te vinden op deze site.

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad van MEE Noord bestaat op dit moment uit vier leden.

  • de heer Jan Volbeda – voorzitter
  • mevrouw Arnolda Messschendorp
  • de heer Jules Peschar
  • de heer Koos Braak

Zij zijn zelf cliënt of een vertegenwoordiger van de doelgroep van MEE (mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, autisme spectrum stoornis, psychische problematiek of een chronische ziekte) en/of betrokken bij de dienstverlening en doelgroepen van MEE Noord.
De cliëntenraad van MEE Noord vergadert elke 6 à 8 weken en heeft een formele status dankzij de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Heeft u interesse om een bijdrage te leveren binnen de cliëntenraad? Lees dan de informatie ‘Cliëntenraad MEE Noord zoekt nieuw lid’ en reageer.

Contact met de cliëntenraad

De cliëntenraad stelt het op prijs als cliënten vragen, opmerkingen en verbeterpunten doorgeven aan de raad. U kunt hen bereiken via:

mail: mee@meenoord.nl

post: MEE Noord t.a.v. Cliëntenraad, Postbus 1346, 9701 BH Groningen

telefoon: 050 – 5 274 500