Cliëntenraad

MEE Groningen heeft een cliëntenraad. De cliëntenraad denkt mee vanuit cliëntperspectief en adviseert MEE Groningen over haar dienstverlening.

De cliëntenraad denkt mee vanuit cliëntperspectief en adviseert MEE Groningen over haar dienstverlening.

De cliëntenraad bestaat uit leden die cliënt of vertegenwoordiger van de doelgroep van MEE Groningen zijn (mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, autisme spectrum stoornis, psychische problematiek of een chronische ziekte) en/of betrokken zijn bij de dienstverlening en doelgroepen van MEE Groningen.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad:

  • vertegenwoordigt de belangen van alle cliënten;
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies en/of goedkeuring over het beleid en verbeterpunten aan de directie van MEE Groningen;
  • adviseert gevraagd en ongevraagd en denkt mee over de kwaliteit van de dienstverlening;
  • volgt de ontwikkelingen binnen MEE Groningen kritisch.

Meer weten over medezeggenschap?
Elke zorginstelling is wettelijk verplicht een cliëntenraad in te stellen. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Uw mening vormt de basis!
De cliëntenraad stelt het op prijs als cliënten vragen, opmerkingen en verbeterpunten doorgeven aan de raad. U kunt de raad bereiken via:

mail: directiesecretariaat@meegroningen.nl

post: MEE Groningen t.a.v. Cliëntenraad, Postbus 1346, 9701 BH Groningen

telefoon: 050 – 52 74 500

De cliëntenraad van MEE Groningen zoekt nieuwe leden

Lees meer