Over MEE Groningen

MEEdoen mogelijk maken

MEE Groningen biedt cliëntondersteuning en begeleiding aan mensen met een beperking, zoals een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. We ondersteunen mensen in hun zelfredzaamheid en het kunnen meedoen in de samenleving. Dit doen we door preventief en integraal te kijken naar de vragen en mogelijkheden van mensen en hun sociale netwerk. Samen met cliënten en hun sociaal netwerk werken we aan een plan onder hun eigen regie. Dit doen we op alle levensgebieden. Meedoen mogelijk maken.

MEE Groningen heeft in iedere gemeente in de provincie een specifiek aanbod. Naast cliëntondersteuning vanuit de sociale- en wijkteams of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij gemeenten, bieden we in verschillende gemeenten specialistische begeleiding aan in het Wmo maatwerk en in de Jeugdhulp. Voor mensen met een indicatie voor Langdurige Zorg (Wlz) bieden we onafhankelijke cliëntondersteuning aan. Ook vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bieden we in een aantal gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning. Op het gebied van Participatie en Onderwijs zetten we onze expertise in voor cliënten en professionele opdrachtgevers in projecten en maatwerktrajecten.

Kortom: wij bieden diverse dienstverlening en zetten onze expertise in om mensen met een beperking mee te laten doen in de samenleving.