Voorstel minister: al cliëntondersteuning Wlz voorafgaand aan CIZ-indicatie

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil cliëntondersteuning Wlz (Wet langdurige zorg) beschikbaar stellen voor begeleiding bij het aanvragen van een Wlz-indicatie bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zo krijgen zorgkantoren de mogelijkheid om cliëntondersteuning aan te bieden voorafgaand aan een Wlz-indicatie.

Op dit moment is het zo dat je pas gebruik kunt maken van een cliëntondersteuner Wlz nádat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd. Terwijl het aanvragen van een Wlz-indicatie voor veel mensen (te) ingewikkeld is. Dit leidt tot onnodig veel afwijzingen en daarmee tot onnodig veel werk voor zowel het CIZ als voor cliënten.

Daar komt dan ook nog bij dat cliënten, die wel een indicatie ontvangen, vaak niet direct de juiste zorg krijgen, want al vóór de indicatieaanvraag voor een zorgvorm en zorgaanbieder moesten ze een keuze maken. Goede begeleiding bij de aanvraag door een cliëntondersteuner kan dat voorkomen.

Cliëntondersteuning Wmo niet altijd voldoende toegerust

Via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van cliëntondersteuning bij een aanvraag voor een Wlz-indicatie. Cliëntondersteuning vanuit de Wmo is echter niet altijd voldoende toegerust op het ondersteunen bij de keuze van een aanbieder of zorgaanbod vanuit de Wlz.
Gemeenten blijven ook in het voorstel van de minister verantwoordelijk voor de onafhankelijke cliëntondersteuning voorafgaand aan de Wlz-indicatie. Alleen mensen, waarvoor het waarschijnlijk is dat zij een Wlz-indicatie zullen krijgen, kunnen voor ondersteuning bij de aanvraag aankloppen bij het zorgkantoor.

Voorstel is een belangrijke stap

Vanuit MEE zijn we vooral erg blij met deze verruiming. Tegelijkertijd vinden we ook dat dit nog niet ver genoeg gaat. Cliëntondersteuning zou eigenlijk domeinoverstijgend moeten zijn omdat, door de bestaande schotten in de wetgeving, nog te veel mensen tussen wal en schip vallen.
Het voorstel maakt deel uit van de invulling van het kabinetsbesluit om € 55 miljoen te investeren in het effectiever inzetten van cliëntondersteuning.
Lees hier de Kamerbrief van de minister.

Wat houdt cliëntondersteuning in?

Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning bij een zorgvraag. Een cliëntondersteuner heeft kennis van relevante wet- en regelgeving en is op de hoogte van het zorgaanbod in de buurt. Een cliëntondersteuner gaat altijd uit van het belang van zijn of haar cliënt. Het recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning is wettelijk geregeld via de Wlz (Wet langdurige zorg) en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
MEE Groningen biedt cliëntondersteuning Wlz, klik hier voor de contactgegevens.