Trainingen voor gemeentelijke teams met ZonMw subsidie

Niet begrepen gedrag of verward gedrag bij mensen kan voortkomen uit een niet zichtbare beperking, zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), autisme spectrum stoornis (ASS) of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). MEE Academie Noord biedt trainingen die gaan over het herkennen van, omgaan met en ervaren van de beperkingen en mogelijkheden van deze mensen.

Eenmalige subsidie door ZonMw tot €50.000

ZonMw geeft eenmalig aan gemeenten een financiële impuls om te starten met een op maat gemaakt trainingsplan voor medewerkers binnen het gemeentelijk domein, die in het dagelijks werk (potentieel) in aanraking komen met personen met verward gedrag.

Budget

Het budget dat aangevraagd kan worden, is afhankelijk van het aantal inwoners. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners kunnen maximaal €50.000,- (incl. BTW) financiering aanvragen voor hun trainingsplan. Gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kunnen maximaal €25.000,- (incl. BTW) aanvragen.
Lees alle informatie in de folder (zie Downloads).

Meer informatie

Meer informatie is te lezen op www.zonmw.nl
of neem contact op met:
MEE Academie Noord / MEE Groningen
(06) 316 700 21
aanmeldpunt@meegroningen.nl (o.v.v. Training ZonMw)

Downloads