Training bewindvoerders verkleint risico op recidive

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) traint Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) haar leden op het herkennen van en omgaan met cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB), die na een periode in detentie weer terugkeren in de maatschappij. Vrijdag 10 mei hebben in Utrecht de eerste zestien cursisten de training, die door MEE is ontwikkeld, met een certificaat afgesloten.

Naar schatting 45 procent van de gedetineerden heeft een LVB. Daarnaast blijkt in de praktijk dat mensen met een LVB bovengemiddeld vaak kampen met schuldenproblematiek. En zowel het hebben van een LVB, als het hebben van schulden vergroot het risico op criminaliteit en recidive. Bewindvoering kan een goed instrument zijn om dat risico te verkleinen. Rust en overzicht op financieel gebied leidt namelijk tot meer stabiliteit en dit werkt door in andere levensdomeinen zoals wonen, werk en opleiding.

Samenwerking met MEE

Essentieel hierbij is dat bewindvoerders voldoende kennis en vaardigheden hebben om mensen met een LVB adequaat te kunnen begeleiden. BPBI zocht daarom de samenwerking met MEE. Onze organisatie is gespecialiseerd in het trainen van professionals in het omgaan met en herkennen van mensen met een beperking als LVB, autisme (ASS) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
Deze training is speciaal voor BPBI bewindvoerders ontwikkeld. De cursisten leren de signalen van LVB herkennen en hun communicatie en interventies optimaal af te stemmen op mensen met een LVB. Dit leidt niet alleen tot een effectievere werkwijze, maar ook tot een betere verstandhouding tussen bewindvoerder en cliënt.

Ook trainingsmogelijkheden in Groningen

MEE NL-directeur Yvon van Houdt: “We zijn blij dat het ministerie en BPBI inzetten op het trainen van bewindvoerders. Het is namelijk heel lastig om mensen met een LVB te herkennen, ook omdat ze vaak heel verbaalvaardig zijn. Daardoor worden ze overschat en overvraagd, wat zowel bij de professional als bij de cliënt tot frustratie leidt en een effectieve aanpak in de weg staat.”
Zo’n 50 bewindvoerders volgen de training, die behalve in Utrecht ook in ‘s-Hertogenbosch en Groningen wordt gegeven. Eén van hen geeft als motivatie: “Ik ben op deze training afgekomen, omdat ik graag verdieping heb op de omgang met cliënten met een LVB in relatie tot detentie.”

Tijdens één van onze trainingen hebben we een video gemaakt, het geeft een inkijk hoe wij werken. En één van de cursisten vertelt haar ervaringen. Bekijk de video via deze link.