Voor sportverenigingen – training ‘Iedereen doet MEE’

Met de training ‘Iedereen doet MEE’ leren trainers, coaches en (bege)leiders van reguliere sport- en scoutingclubs hoe zij ook kinderen met ADHD, autisme of licht verstandelijke beperking met plezier kunnen laten meedoen.

Begeleiding

Bij reguliere (sport)verenigingen doen steeds meer kinderen en (jong)volwassenen mee, die extra begeleiding nodig hebben. Begeleiders van (sport)verenigingen spelen een belangrijke rol bij het met plezier laten meedoen van deze groep. Dat vraagt een andere houding en deskundigheid.
Door een (niet-zichtbare) beperking als autisme, ADHD of een licht verstandelijke beperking kunnen deze kinderen en (jong)volwassen namelijk ander gedrag vertonen dan je verwacht.

Inhoud training ‘Iedereen doet MEE’

Met de training ‘Iedereen doet MEE’ krijg je informatie over het herkennen van gedrag, dat wellicht kan wijzen op een (niet-zichtbare) beperking, en praktische tips hoe hiermee om te gaan.

We gaan aan de slag vanuit praktijkvoorbeelden die je als deelnemer zelf kunt aandragen en waar je in de praktijk tegenaan loopt staat centraal. We gaan dieper in op de oorzaken van bijzonder gedrag en geven informatie over autisme, ADHD en licht verstandelijke beperking. Je krijgt van ons tips hoe je negatieve aandacht kunt ombouwen naar positieve. Hierbij maken we de vertaling naar het geven van sporttrainingen of het begeleiden van activiteiten. Uiteraard koppelen we dit aan de lokale situatie.

Resultaat

Na het volgen van deze training:

  • herken je welk gedrag mogelijk te maken heeft met een beperking;
  • weet je hoe je negatieve aandacht kunt ombuigen naar positieve;
  • heb je meer kennis over autisme, ADHD en licht verstandelijke beperking;
  • kun je tijdens de training of activiteit aan de slag met praktische tips over het omgaan met kinderen met een beperking.

Voor wie

Voor vrijwilligers van sport- en scoutingverenigingen.

Aantal deelnemers en duur

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2,5 uur die in overleg met de vereniging op locatie gepland worden. Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen.

Subsidie vanuit lokaal Sportakkoord

Voor de bekostiging van de training kun je als vereniging in 2021 en 2022 gebruikmaken van een subsidie vanuit het lokaal Sportakkoord. Het aanvragen van deze subsidie kan de sportadviseur van de gemeente voor je vereniging doen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze training neem je contact op met ons Aanmeldpunt: