Samen op de bres voor betere borging cliëntondersteuning

De beroepsvereniging van cliëntondersteuners (BCMB) en organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning, waaronder MEE, pleiten bij informateur Mariëtte Hamer om in de volgende kabinetsperiode in te zetten op versterking van de rol van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Zij schrijven in een brief aan de formateur: ‘Een betere borging en positionering van cliëntondersteuning kan een flinke bijdrage leveren aan het versterken van de positie van de burger en aan het oplossen van de knelpunten in het sociale domein’.

Recht op cliëntondersteuning

De reden van dit pleidooi is dat de organisaties constateren dat het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning nog steeds onvoldoende bekend is. Hierdoor gaat onnodig veel tijd en geld verloren, omdat mensen niet de juiste zorg kunnen vinden. Daarnaast is de kwaliteit van cliëntondersteuning onvoldoende geborgd, zijn er verschillen tussen gemeenten en kan cliëntondersteuning onvoldoende domeinoverstijgend geboden worden.

Alle ondertekenaars pleiten dan ook voor een éénduidige toegang tot cliëntondersteuning, om

  • de vindbaarheid van cliëntondersteuning te verbeteren,
  • de kwaliteit te borgen in een kwaliteitsregister,
  • ervoor te zorgen dat alle mensen toegang krijgen tot cliëntondersteuning, ongeacht met welke wet of regeling de hulpvraag te maken heeft óf in welke gemeente de hulpvrager woont,
  • onafhankelijke cliëntondersteuning op alle levensdomeinen te borgen.

Brandbrief

“Dit is een brandbrief. Het feit dat we als organisaties van cliëntondersteuning voor het eerst de handen ineen slaan, laat zien dat er echt iets aan de hand is. Te veel mensen krijgen niet de zorg en ondersteuning die noodzakelijk is en missen daarbij ook nog eens een cliëntondersteuner. Het nieuwe kabinet moet dit echt hoog op de prioriteitenlijst zetten,” aldus MEE NL-directeur Yvon van Houdt.

Download via deze link de brief.