Programma Volwaardig leven

Begin oktober is het programma ‘Volwaardig leven – voor de gehandicaptenzorg en complexe zorg’ gelanceerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Mensen met een beperking en een langdurige intensieve zorgvraag zijn aangewezen op hulp of begeleiding van anderen. Het programma is er op gericht dat zowel mensen met een beperking als hun naasten meer kwaliteit van leven ervaren en hun gevoel van afhankelijkheid (onmacht, onzichtbaarheid en ongelijkwaardigheid) vermindert. Als de zorg meer passend en toekomstbestendig wordt gemaakt, kunnen mensen bovendien beter naar wens en vermogen meedoen in de samenleving.

Thema’s

Het programma kent drie thema’s, die vragen om een gezamenlijke aanpak om te komen tot een zorg die passend en toekomstbestendig is. Deze drie thema’s zijn:

  1. Kwaliteit en inhoud zorgaanbod beter passend bij zorgvraag
  2. Meer passende zorg en ondersteuning voor specifieke groepen
  3. Naasten meer ontzorgen

Het volledige programma vindt u hieronder als download.

Downloads