Overgang GGZ cliënten van Wmo naar Wlz

Op 1 januari 2021 gaat een aanzienlijke groep GGZ cliënten over naar de Wlz. Dit betreft naar verwachting landelijk ca. 10.000 cliënten. Vanaf 1 januari 2020 kan deze groep GGZ cliënten een Wlz indicatie aanvragen. Gemeenten kunnen dan starten met de voorbereidingen.

Complexe problematiek

De overgang van de groep GGZ cliënten naar de Wlz is omvangrijk en uitdagend, zowel voor deze mensen, voor de gemeente, als voor het CIZ en de betrokken zorgaanbieders. De overheveling heeft voor alle betrokken partijen verschillende consequenties.
Bij deze groep burgers/cliënten gaat het om complexe problematiek. Deze complexiteit vraagt kennis en expertise om de juiste afweging te maken tussen Wmo en Wlz met als doel om passende zorg te realiseren. In het hele proces is het belangrijk dat zorgvuldig wordt afgewogen wat passende zorg is, welke Wlz zorgaanbieder en eventuele woonplek past en of de huidige zorg in stand kan blijven.
Met onze MEE-ervaring weten wij dat het winst oplevert als de cliënt met diens specifieke zorgbehoefte binnen de juiste wet, passende zorg ontvangt.

Op dit moment is nog niet te voorspellen wat de eventuele financiële consequenties van deze overgang voor gemeenten en betrokken zorgaanbieders gaan worden.

Wat kan MEE voor gemeenten betekenen?

MEE biedt onafhankelijke informatie, advies en specialistische ondersteuning aan burgers met complexe problematiek. Aan gemeenten en zorgaanbieders bieden we consultatie en advies over dit proces, zowel over de individuele situatie als ook op beleidsniveau.
De onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE kijken integraal naar de situatie van de burger en adviseren over een passend zorgaanbod in de wet die daarbij aansluit. Zij beschikken over een grote kennis van de wet- en regelgeving. Daarbij kunnen zij, vanuit hun ervaring met het aanvragen van Wlz indicaties, burgers en gemeenten goed ondersteunen.

Dit zijn de voordelen om MEE in te schakelen:

 • capaciteit om de gemeente, CIZ en zorgaanbieders te ondersteunen bij dit complexe proces;
 • deskundig en onderbouwd advies dat aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt en de wet;
 • specialistische ondersteuning bij aanvragen bij het CIZ;
 • tevredenheid bij de cliënt.

Meer informatie over de overgang van Wmo naar Wlz is te lezen via deze link.

Meer weten hoe MEE uw gemeente kan ondersteunen bij indicaties voor deze groep burgers?

 • via ons Aanmeldpunt
  06 – 316 700 21
  aanmeldpunt@meegroningen.nl
 • via Carla Kamerling
  06 316 700 13
  c.kamerling@meegroningen.nl