Onafhankelijke Cliëntondersteuning – huidige stand van zaken en uitdagingen

Speciaal voor sociaal adviesraden, Wmo-raden en gemeenteraadsleden van gemeenten in de provincie Groningen organiseren wij op maandag 9 maart een inspirerende bijeenkomst over de trends en ontwikkelingen van (Onafhankelijke) Cliëntondersteuning in Groningen.

Veel gemeenten hebben de taken in het sociaal domein goed opgepakt. Echter uit onderzoek blijkt ook dat veel mensen de weg richting adequate zorg en ondersteuning moeilijk of niet weten te vinden.
Reden voor het ministerie van VWS om in 2020 te starten met een publiekscampagne over cliëntondersteuning: www.clientondersteuning.co.nl.

En voor MEE Groningen de reden deze bijeenkomst te organiseren, samen in gesprek te gaan; wat gaat er goed, wat kan beter en hoe kunnen we van elkaar leren. Welke uitdagingen en mogelijkheden zien we, hoe kunnen we hier samen een impuls aan geven. En met als belangrijkste doel dat alle inwoners snel en de juiste hulp krijgen als dit nodig is en we kunnen voorkomen dat problemen groter worden.

Er is veel te vertellen over de huidige stand van zaken rondom OCO én de uitdagingen die voor ons liggen. Hoe ontwikkelt OCO zich in de provincie Groningen, doen we het goede en doen we het goed?
Samen met de sociaal adviesraden, Wmo-raden en gemeenteraadsleden willen we ervaringen delen en met elkaar nieuwe inzichten verkennen. Wij brengen voorbeelden, actuele cijfers, ervaringen en verhalen uit onze dagelijkse praktijk. Wij hopen dat deze bijeenkomst iedereen inspiratie en nieuwe ideeën geeft en wellicht de blik verbreedt.

Meer informatie en/of aanmelden?

Neem contact met ons op via 06-316 700 21 of mail aanmeldpunt@meegroningen.nl