MEE Noord – Terugblik op 2020

MEE Noord zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin mensen met een (niet- zichtbare) beperking volwaardig en betekenisvol kunnen meedoen. Met een focus op mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel.

Onze dienstverlening wordt uitgevoerd door onze werkmaatschappijen MEE Friesland en
MEE Groningen.

Hoe zag 2020 er uit voor MEE Noord? Dat hebben we in een overzichtelijke terugblik gezet, waarin, in een oogopslag, onze belangrijkste kengetallen te zien zijn. Deze terugblik staat als download onder aan deze pagina.

Downloads