MEE lanceert digitale Wlz-wijzer

Website www.meeroverwlz.nl

MEE NL heeft de website www.meeroverwlz.nl ontwikkeld. Op deze site is alle informatie te vinden die nodig is voor het regelen van langdurige zorg conform de Wet langdurige zorg (Wlz).
De website is toegankelijk voor mensen met een motorieke, visuele, auditieve en/of lichte verstandelijke beperking.

Onderwerpen langdurige zorg website
Op de website wordt onder meer aandacht besteed aan:
• Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?
• Indicatiestelling Wet langdurige zorg
• Persoonlijk plan – Zorgplan
• Voorbereiding Persoonlijk plan – Zorgplan
• Checklist zorgplan
• Op gesprek over uw hulpvraag, zorg of ondersteuning
• Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)
• Wegwijzer persoonsgebonden budget (pgb)
• Mentorschap, bewindvoering en curatele

Wilt u meer weten? Kijk op www.meeroverwlz.nl of neem contact op met ons aanmeldpunt.