MEE Corona Overbruggingspakket – inkoop via RIGG

In deze coronatijd maken wij ons zorgen over kwetsbare gezinnen. We merken dat een deel van deze gezinnen uit het zicht verdwijnt, niet alle informatie mee krijgt of begrijpt, of angstig wordt. Zij raken hun routines en zekerheden kwijt. De kans ontstaat dat de situatie escaleert. Ook de sluiting van de scholen, een nieuwe variant van het coronavirus en de discussies over het vaccineren verergeren de stress. Herkenbaar?

Vanuit onze deskundigheid ondersteunen wij graag bij de hulp aan deze kwetsbare gezinnen. MEE heeft veel kennis van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), autisme spectrum stoornis (ASS) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH). We zijn gewend effectief met hen te communiceren.

Het MEE Corona Overbruggingspakket:

 • een kortdurend traject, max. 15 uur
 • stabiliseren en normaliseren
 • via RIGG: o.a. 45A56, 45G05 of 50G06

Ons idee

Het MEE Corona Overbruggingspakket is een kortdurend traject van max. 15 uur. Hierin bieden we de gezinnen houvast en zorgen ervoor dat zij sterker uit deze onzekere periode komen. Het pakket bestaat uit:

 • Het scheppen van een duidelijk en gestructureerd beeld van de situatie door informatie te verzamelen, te bespreken en te delen;
 • Analyse op de grootste stresspunten;
 • Een plan van aanpak voor de komende maand(en).

Dit doen wij door naast de cliënt te gaan staan, het formele en informele netwerk erbij te betrekken en korte lijnen met het CJG te onderhouden.

De producten van MEE zijn ingekocht door het RIGG. MEE is inzetbaar voor:

 • individuele begeleiding (45A53);
 • gezinsbegeleiding (45A56);
 • Vroeg Erbij Team (50G06);
 • begeleiding jonge kind (50G36);
 • dreigende thuiszitters (50G26);

MEE heeft ook veel ervaring met gezinnen waarin diverse problematiek speelt (45G05).

Dienstverlening

In onze dienstverlening zoeken we naar oplossingen en creatieve, haalbare alternatieven tijdens de lockdown en de periode vlak erna:

 • plan voor behoud van dagstructuren;
 • dagelijks contact voor het opstarten van de dag;
 • bij gezinnen waar de stress te hoog oploopt, proberen we te de-escaleren door aan te sluiten op de beperking en zo de angel er uit te halen.

We combineren hierbij verschillende manieren van contact met ouders en het kind: (beeld)bellen, WhatsApp of daar waar het kan of noodzakelijk is face-to-face contact. In dit laatste geval volgen we uiteraard de regels van het RIVM.

In de ondersteuning gebruiken onze collega’s verschillende (digitale) instrumenten, zoals ‘Geef me de 5’ en ‘Beautiful Me’. Zo maken zij contact om vervolgens de situatie te stabiliseren en te normaliseren, in deze coronatijd.

Contact

Heeft u zorgen over een gezin, wilt u tips of wilt u dit pakket inzetten, neemt u dan contact met ons op:
T 06 316 700 21
E aanmeldpunt@meegroningen.nl