Hoe gaat MEE om met het coronavirus?

Als MEE volgen we de landelijke richtlijnen en beleid.
Ook in deze tijd willen wij er zijn voor onze cliënten en partners, dat vinden wij belangrijk. Maar we zijn ons ook bewust van de risico’s van het coronavirus en willen (verdere) verspreiding voorkomen.

Wat betekent dit voor u?

Wij zijn telefonisch bereikbaar op (050) 527 45 00 (tijdens kantoortijden).

Daar waar het kan, proberen we zoveel mogelijk overleg/bezoeken telefonisch te doen. Als een huisbezoek wel dringend noodzakelijk is, vragen wij u vooraf naar uw gezondheid (bent u verkouden, moet u hoesten of heeft u koorts). Eventueel kijken we samen hoe we op een andere manier contact kunnen hebben.
Hier leest u een uitleg over het coronavirus in gemakkelijke taal.

Voor onze opdrachtgevers houdt deze situatie in, dat onze professionals de dienstverlening van MEE zoveel als mogelijk is, blijven uitvoeren binnen de kaders van de landelijke richtlijnen en beleid. Op het moment dat deze richtlijnen wijzigen en dit gevolgen heeft voor de uitvoering van onze dienstverlening, dan nemen wij contact op voor verdere afstemming.
Hier staan de actuele richtlijnen van het RIVM.

En zelf hanteren wij onderstaande landelijke richtlijnen:

  • Indien mogelijk verminderen we het aantal contacten en houden we afstand, om het virus zo min mogelijk over te gedragen
  • Onze medewerkers blijven thuis bij verkoudheids-, koorts- of hoestklachten en vermijden sociaal contact.
  • We houden ons aan de hygiëne regels: afstand houden, handen wassen, niezen in de elleboog etc.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.