Het MEE lab

Het MEE lab - van complexe problemen naar innovatieve oplossingen

Voor veel vraagstukken rondom mensen met een zichtbare of niet-zichtbare beperking, zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), autisme spectrum stoornis (ASS) of niet-aangeboren hersenletsel (NAH), is geen vanzelfsprekende oplossing voorhanden. Ze vereisen een innovatieve blik en een ontwerpgerichte benadering, om daarmee van de gebaande paden af te stappen richting goede, verfrissende, maar vooral passende oplossingen. Dat gebeurt in het MEE lab!

Samenwerking

Het MEE lab is in 2020 opgericht en is een samenwerking tussen MEE Noord en NHL/Stenden hogeschool in Leeuwarden. Het MEE lab wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Stichting SOM. Door de samenwerking met de hogeschool verbinden we onderwijs en praktijkgericht onderzoek met zorg, ondersteuning en samenleving.

Meer weten? Ga naar www.meelab.nl

Dit is het MEE lab!