Extra middelen voor cliëntondersteuning

Iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft, kan gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning (www.meegroningen.nl/oco). Voorbeelden zijn ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz), Wmo, onderwijs, jeugd, wonen, welzijn, werk enz. Maar bij veel mensen die hiervan gebruik kunnen maken, is dat niet voldoende bekend.

‘De wereld van de zorg is soms best ingewikkeld is’, zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op social media. ‘En dat het fijn is als iemand je helpt met informatie, advies en voorlichting of je weg te vinden. Of je ondersteunt om je hulpvraag helder te krijgen.’ Daarom stelt hij €55 miljoen (uit het Regeerakkoord) beschikbaar voor cliëntondersteuning.

Impuls aan Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Met het extra beschikbaar gestelde budget van €55 miljoen gaat de overheid een impuls geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning.
Wat gaat er met dit geld gebeuren?

  1. Allereerst inzicht krijgen in de vraag naar en het aanbod van cliëntondersteuning
  2. Dan de cliëntondersteuning beter bekend maken bij hulpverleners en ervoor zorgen dat het beter georganiseerd wordt. Waar je ook je hulp- of ondersteuningsvraag stelt, elke betrokken professional moet je kunnen wijzen op de mogelijkheid om cliëntondersteuning te krijgen.
  3. Dus moet er werk worden gemaakt van de bekendheid over cliëntondersteuning bij cliënten en hun familie en andere betrokkenen.
  4. En tot slot gaan cliëntorganisaties, cliëntondersteuners, gemeenten en zorgkantoren aan de slag om de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren en deskundigheid te bevorderen.

Ook MEE is blij met deze extra inzet en aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Zodat kwetsbare mensen en mensen met een beperking de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en kunnen meedoen aan de samenleving.