Een Co helpt u op weg in zorg en ondersteuning

Maandag 20 januari is de Co-campagne gestart, de campagne om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten. Co (van Co-campagne) staat voor Cliëntondersteuner (co, uw persoonlijke gids in de zorg). De campagne is een initiatief van de zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning zoals MEE en gemeenten. Het ministerie van VWS zorgt voor de financiering.

Weet u, dat u recht heeft op gratis cliëntondersteuning? In de praktijk blijkt dat veel mensen daar niet van op de hoogte zijn. Vooral mensen met een complexe vraag op het gebied van zorg en ondersteuning hebben baat bij deze ondersteuning.

Wat doet de cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner:

  • weet veel over het aanbod in zorg en ondersteuning
  • kent de weg hiernaartoe
  • gaat uit van de wensen van cliënten rond zorg en ondersteuning
  • weet de weg naar het aanvragen van zorg en ondersteuning

Informatie op de site

Speciaal voor de campagne is de website www.clientondersteuning.co.nl gemaakt met informatie over cliëntondersteuning en Co. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Op de site kunnen cliënten eenvoudig een Co zoeken. In filmpjes en artikelen vertellen mensen hun ervaringen. We blijven de komende maanden aandacht geven aan de campagne.

Jan is mantelzorger voor zijn zwager met Parkinson en maakte gebruik van een cliëntondersteuner: “Een cliëntondersteuner geeft rust in alle regelgeving. We hadden er zeker een jaar langer over gedaan als cliëntondersteuner Wendy er niet was geweest.

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.

Caspar kreeg hulp van een cliëntondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis had gewoond.”

Zorgkantoren

Zorgkantoren en per regio gecontracteerde organisaties voor cliëntondersteuning regelen cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie. Die indicatie krijgt iemand die vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft. Het CIZ beoordeelt of iemand een Wlz-indicatie krijgt.

Gemeenten

Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning uit. Cliëntondersteuning is onderdeel van deze wet. Inwoners kunnen contact opnemen met hun gemeente, met het wijkteam, zorgloket of informatiepunt in hun gemeente als zij zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben. Co’s helpen met het vinden van de weg op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. In iedere gemeente zijn cliëntondersteuners werkzaam.