Bezoek Nationale ombudsman aan MEE Groningen

Vandaag, dinsdag 16 april, was de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, op bezoek bij MEE Groningen.

bezoek Nat ombudsman aan MEE Groningen

Het doel van deze ontmoeting was niet alleen het uitwisselen van informatie maar ook ontwikkelingen delen. Hierbij was de ombudsman vooral geïnteresseerd in de praktijk. Hoe zetten lokale overheden, hulpverleners en intermediairs zich in voor de burger? Hoe zorgen zij dat het perspectief van burgers wordt meegenomen en beschermd in hetgeen ze doen? Hoe en welke belemmeringen worden benoemd en wat kan de ombudsman voor deze burgers betekenen?

In de praktijk

Om een reëel beeld te geven, waren twee familieleden van een cliënt uitgenodigd om hun ervaringen te delen met de ombudsman.
Vanuit deze dagelijkse praktijk zijn wij ingegaan op de werkwijze en organisatie met betrekking tot van de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) in de gemeenten en vanuit het Zorgkantoor.
Ook hebben we het belang benadrukt van de integrale stelsel-overstijgende levensloopondersteuning bij onze doelgroepen, mensen met een (wel of niet zichtbare) beperking zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of autisme spectrum stoornis (ASS). Het is voor hen niet altijd eenvoudig om mee te kunnen doen in onze complexe samenleving. We helpen hen hun weg te vinden, deuren te openen en de juiste informatie toegankelijk te maken.

Tot slot hebben we het belang en toegevoegde waarde van de Job- en Toekomstcoach, Sociale Activering en Schoolmaatschappelijk werk benoemd.