Bestuurlijke fusie MEE Friesland en MEE Groningen

Op 19 februari 2018 hebben de Raden van Toezicht van MEE Friesland en MEE Groningen besloten om intensief te gaan samenwerken. De beide MEE organisaties gaan bestuurlijk fuseren. De bestuurlijke fusie leidt tot de oprichting van de holding MEE Noord per april 2018.

De specialistische dienstverlening, het management, de staf en de bedrijfsvoering worden centraal vanuit de holding MEE Noord vorm gegeven. Dit betekent een kwaliteits- en efficiency slag die de dienstverlening aan mensen met beperkingen en opdrachtgevers ten goede komt. Daarnaast versterkt de samenwerking de kennisontwikkeling, innovatie en flexibiliteit. Met de bestuurlijke fusie ontstaat er geen boventalligheid bij de medewerkers.

MEE hecht grote waarde aan een goede relatie met samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Daarom blijven MEE Friesland en MEE Groningen binnen MEE Noord zelfstandige stichtingen en blijft de lokale verankering bestaan. De werkwijze met cliënten en samenwerkingsrelaties en ook de contracten met opdrachtgevers veranderen niet.

De specialistische expertise en de begeleiding aan cliënten wordt binnen MEE Noord verder doorontwikkeld. Als toekomstbestendige organisatie in de zorg en het sociaal domein versterkt MEE Noord haar kennis en innovatiekracht. Dit ten behoeve van de versterking en participatie van kwetsbare mensen en het werken aan een inclusieve samenleving in beide provincies. Zo blijft MEE MEEdoen mogelijk maken.